Đăng ký hoặc

Total War: SHOGUN 2

Total War: Shogun 2 không đơn thuần chỉ dựa vào chiến trận và sức mạnh quân đội đàn áp như trong các phiên bản Total War trước đó mà bạn cần phải tính đến nhiều yếu tố khác nữa, điển hình nhất chắc chắn là khả năng ngoại giao, khả năng kiểm soát, cân bằng kinh tế. Trong lĩnh vực ngoại giao bao gồm cả mặt đối nội và đối ngoại chứ không chỉ “thích liên minh với ai thì liên minh, thích đánh ai thì đánh” - tình trạng xảy ra rất nhiều trước kia.
Thuê

Danh sách Account cho thuê

Đang được thuê: 0
Sẵn sàng: 1
Xem thêm

thông tin

Hướng dẫn tạo shop Hướng dẫn thuê game Tải App đăng nhập Rút tiền

liên hệ

HOTLINE: 1900.633.305